Termal Konfor Analizleri

Termal konfor analizi süreçleriniz için profesyonel destek! Termal konfor analizi, ısıl konforu etkileyen parametreler, PMV, PPD

Isıl konfor, insanların zihninde ısıl çevre ile olan memnuniyet ifadesinin oluşması olarak tanımlanmaktadır (ASHRAE Standart 55, 2013). Isıl konfor, üretkenliği ve iş verimini etkileyen önemli etkenlerden biri olmakla beraber özellikle eğitim binalarında ısıl konfor koşullarının sağlanması öğrencilerin dikkat, algılama ve öğrenme düzeylerini arttırması açısından oldukça önem taşımaktadır.

Isıl konforu etkileyen faktörler temel olarak; çevresel ve kişisel faktörler olarak ikiye ayrılır. Çevresel faktörler iç ortam hava sıcaklığı, bağıl nem, hava akım hızı ve ortalama ışınım sıcaklığı iken kişisel faktörler, bireyin kıyafet ısıl direnci ve aktivite düzeyi olarak ayrılmaktadır.

Bir ortamın geniş bir insan topluluğu tarafından ısıl açıdan konforlu olarak algılanıp algılanmadığı bu faktörlere bağlı olarak geliştirilen ısıl duyum indisini termal konfor analizlerinde sizlere çıktı olarak verdiğimiz parametrelerden biridir. Bu indis, yedi noktalı ısıl duyarlılık ölçeği kullanarak geniş bir popülasyonun ortalama oylarının değerlerini öngören bir indistir.

Termal konfor analizleri

Mahaldeki ısıl duyum koşullarından memnun olmayan kullanıcıların yüzdesini tahmini edebildiğimiz Öngörülen Memnuniyet Yüzde İndisi ile alınan değerler üzerinden sürekli iyileştirmeler yapmamızı olanak sağlar. Bu indislerin ısıl konfor açısından değerlendirilmesinde yaygın olarak ASHRAE Standart 55-2013: ‘İnsan kullanımı için ısıl çevre koşulları’ ve ISO 7730 (2005): ‘Ilımlı ısıl çevreler-ısıl duyum indisi ve öngörülen memnuniyet yüzde indislerinin ve ısıl konfor koşullarının belirlenmesi’ standartları kullanılmaktadır.

 

Bunlara ek olarak, kullanıcılar tarafından algılanan ısıl konfor koşullarının incelenmesi için Gerçek Ortalama Oy ve Memnuniyetsizlerin Gerçek Yüzdesi indisleri kullanılarak ilerletilmektedir.

Analizdeki kritik konular; yanlış hava besleme çıkışı seçimi, işgal edilen bölgede oda havasının durgunluğu, kabul edilemez sıcaklık değişimleri ve işgal edilen bölgede insan rahatsızlığına yol açabilecek istenmeyen hızlar vb.

Bu kritik konulara dikkat edilerek yukarıdaki indisler yardımıyla konfor parametreleri bulunur.

Mahaldeki bir noktadan kirli havayı uzaklaştırmak için sistemin etkinliği ölçülür. Havanın ortalama yaşı, yerel hava kalitesi endeksi gibi parametreleri de hesaplayarak mahaldeki hava kalitesini korunması için çalışmalar yaparız.

Termal analizler

CFD Analiz ihtiyacınız mı var?

Projeleriniz için CFD analiz yaptırmak istiyorsanız hemen bize ulaşın. Deneyimli
kadromuzla ihtiyacınıza yönelik olarak analiz hizmeti sunuyoruz.

CFD