İç Ortam Hava Kalitesi Analizleri

İç ortam havası ile ilgili bütün analiz süreçlerinizde sizinleyiz! Karbondioksit, kirli hava, soğuk ve sıcak iç ortam analizi

Günlük yaşantımızın yaklaşık %90’ını kapalı ortamlarda geçirmekteyiz. Vaktimizin neredeyse tamamının geçtiği bu ortamlar hepimizin temel sağlık ihtiyaçları karşılayacak standartlarda olmalıdır. Fakat birçok yaşam ortamının ısınma gereçlerinin farklı olması (örneğin kömür ya da doğalgaz kullanımı), soğutma sistemlerinin etkileri, ana yollar üzerine yakınlığı, hava sirkülasyonları sağlamayacak şekilde konutlaşma, yoğun araç trafiği, ortak kullanım alanlarının azlığı gibi sebeplerden dolayı yaşam alanlarının iç ortam hava kalitesi olumsuz etkilenmektedir.

ASHRAE (The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning) 62-1989 ve 2001 standardı “kabul edilebilir iç hava kalitesi” olarak isimlendirdiği iç hava kalitesini, “içinde, bilinen kirleticilerin konsantrasyonlarının, yetkili kuruluşlar tarafından belirlenmiş zararlı düzeylerde bulunmadığı ve bu hava içinde bulunan insanların %80 veya daha üzerindeki oranın havanın kalitesiyle ilgili herhangi bir memnuniyetsizlik hissetmediği havadır” şeklinde açıklamaktadır.

Bir Kütüphanenin 3D Analitik Modeli

İç mekân hava kalitesi (IAQ), iç mekân tesislerinin performansını tahmin etmede önemli bir faktördür. IAQ, uçucu organik bileşikler, formaldehit, NOx, SOx, CO, CO2, partikül maddeler ve mikrobiyal kirletici gibi çok sayıda gaz halindeki malzemenin konsantrasyonu açısından değerlendirilebilir. Bu kirleticilerin yüksek konsantrasyonları ciddi sağlık etkilerine ve yolcu rahatsızlığına neden olur.

Resimdeki gibi klimalı bir binadaki bölmelerden etkilenen termal konfor ve iç hava kalitesi üzerine CFD analizleri gerçekleştirilmektedir. Buna göre Öngörülen Ortalama Oy termal konforun bir göstergesi olarak belirlenirken, klimalı bir alan içindeki karbondioksit konsantrasyonu iç mekân hava kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

Ortamda bulunan kişilerin rahatsız edici derece soğuk hissetmesi ve ASHRAE standardına göre kabul edilebilir ortalama konsantrasyonun miktarı ile bazı bölgelerde artan karbondioksit konsantrasyonu kıyaslanarak çalışmalar yürütülür.

Gerek görüldüğü durumlarda mimarlar ve tasarım mühendisleri ile klimalı ortamlardaki mimari tasarımların kurulması veya sökülmesinde karar verme süreci beraber yürütülmektedir.

Bölme(b) olan bölme olmayan(a) durumlar için Öngörülen Memnuniyetsizlik Yüzdesinin Kıyası

CFD Analiz ihtiyacınız mı var?

Projeleriniz için CFD analiz yaptırmak istiyorsanız hemen bize ulaşın. Deneyimli
kadromuzla ihtiyacınıza yönelik olarak analiz hizmeti sunuyoruz.

CFD